Karel Bolbloemen BV

Karel Bolbloemen BV
Plaats:
Bovenkarspel
Jaar:
2017
Teelt:
bloembollen
Oppervlakte:
11.692 m2
Installaties:
renovatie dekrolschermen