+31 174 51 27 33

CombiMatic®

CombiMatic®

CombiMatic®

Het volautomatische 'twee-in-één-scherm' van Huisman Scherming.

Er zijn diverse manieren om extra scherminstallaties in de kas te monteren.

Zo kunnen installaties op hetzelfde dradenbed worden gemonteerd tegenover elkaar of als CombiMatic®. Hiermee worden installaties bedoeld waarbij de schermdoeken achter elkaar aanlopen. Hierdoor kunt u naadloos overschakelen van het ene naar het andere schermdoek.

De voordelen van achter elkaar aanlopen zijn:

 • geen kasaanpassingen benodigd;
 • lichtwinst doordat de schermpakketten van beide doeken zich aan één zijde van het traliespant bevinden;
 • klimaatvoordeel door het naadloos overschakelen van het ene naar het andere doek;
 • aantrekkelijke aanschafprijs.

 • Het is toepasbaar in nieuwbouw- en bestaande kassen in combinatie met trek/duw systemen en draadsystemen.

  Tegenover elkaar

  In uw bestaande kas of uw nieuw te bouwen kas kunnen we twee installaties op één dradenbed tegenover elkaar monteren.

  Om het lichtverlies van het extra schermpakket tot een minimum te reduceren, kunnen de schermen verlaagd worden. Dit houdt in dat het kunststof dradenbed iets lager wordt gemonteerd dan gebruikelijk, waardoor er gebruik gemaakt wordt van de ruimte onder de tralieligger.